Data, analyse, strategi og kommunikation

Skaber indsigt på baggrund af data og handler på det - Indrag data i kommunikationsprocessen

Hype: en analyse- og strategiportal

Hype er et initiativ af Ideal Pixel / Christoffer Chrintz.
Formålet er at undersøge brugsmulighederne i offentlig tilgængelig data fra fx  Twitter, Facebook og Instagram.
Vi undersøger hvordan man med simple værktøjer kan forberede data til efterfølgende “data mining” og hvilke konklusioner der kan og ikke kan drages fra analyserne.
Vi sætter resultaterne i en kommunikativ og markedsføringsmæssig kontekst og kommer med bud på hvordan det kan indgå i en strategisk beslutningsprocess

Software

I arbejdet med data inddrages en række forskellige værktøjer. Nogle er simple og har meget specifikke funktioner hvor andre er mere kompliceret, og muliggør avancerede analyser. Vi benytter hovedsageligt open source og gratis værktøjer.

R

Excel / Google sheets

Open Refine

Gephi

Weka

Twitter Archiver

Datakilder og håndtering

Fokus ligger på offentlig tilgængeligt data, og i første omgang data fra Twitter, Facebook, Youtube og Instagram. Det er forskelligt om der en et specifikt mål med undersøgelserne eller om jeg går på opdagelse i dataet med henblik på at undersøge om der ligger nogle interessante konklusioner gemt i det.

Det overordenet formål er at omsætte den uoverskuelige data til konkret information eller overskuelige visualiseringer hvorfra der let kan drages konklusioner, diskuteres og tages beslutninger ud fra.

Datadrevet kommunikationsstrategier

Jeg sætter analyserne, og dataet generelt, i en strategisk kontekst og kommer med mine bud på hvad de specifikke analyser kan tilføre af værdi, hvordan man ikke bør bruge dem, og hvordan lignende analyser på andet data kan udnyttes til at give beslutningstagere bedre indsigt.